Klinikk for stressmedisinKlinikk for stressmedisin er ein privat spesialistpraksis med offentleg tilskudd
(hjemmel) fr?Helse Vest.
Dr.med. Bjarte Stubhaug er klinikksjef og forskningsleder,
dr. Haldis kland Lier, Phd, spesialist i psykiatri, har ein deltidhjemmel og -stilling ved klinikken, bde klinisk arbeid og forskning.

Alt klinisk arbeid er del av offentleg spesialisthelseteneste, med vanlege eigenandeler, og vi bruker ogs?vre data fr?klinisk arbeid for klinisk forskning, etter godkjenning fr?REK (Regional Etisk Forskningskomit? og individuelt samtykke fr?kvar pasient.


Meir om klinikken: www.frihamnsenteret.no/Klinikk_for_stressmedisin

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet